NIKIEL – „Rakotwórcza woda” B. Montana

NIKIEL Do wód powierzchniowych dostarczany jest ze ściekami, szczególnie z przemysłu metalurgicznego i galwanizerni. Przy podwyższonych stężeniach wywołuje przede wszystkim uszkodzenia wątroby i może wykazywać działanie rakotwórcze. Należy do metali mogących reagować z DNA (kwasem dezoksyrybonukleinowym) – nośnikiem kodu genetycznego i powodować jego uszkodzenie. Wynikać z tego mogą różne zmiany mutagenne. Wykazuje dużą szkodliwość w stosunku do skóry, wywołując specyficzne egzemy, zaczerwienienia i pęcherze. Powoduje choroby: działanie rakotwórcze, zmiany mutagenne: – uszkodzenie DNA, uszkodzenie wątroby, specyficzne uszkodzenia skóry: – egzema, […]

Przeczytaj całość