HALOFORMY – „Rakotwórcza woda” B. Montana

HALOFORMY Jest to liczna grupa powstających w wodzie pitnej związków zawierających w swojej budowie chlorowiec (chlor, brom, jod). Tworzą się z substancji organicznych, przede wszystkim ze związków humusowych podczas procesu uzdatniania, w którym zastosowano chlorowanie. Są to związki o bardzo dużej toksyczności i szerokim wpływie na organizm człowieka, a większość z nich charakteryzuje się silnym działaniem kancerogennym i mutagennym. Ogromnym zagrożeniem jest to, że reakcja tworzenia w wodzie pitnej haloformów przebiega nie tylko w miejscu uzdatniania (tzn. w wodociągu), ale […]

Przeczytaj całość

KADM – „Rakotwórcza woda” B. Montana

KADM Przedostaje się do wód powierzchniowych wraz ze ściekami przemysłowymi, najczęściej z galwanizerni, zakładów chemicznych, metalurgicznych i wzbogacania rudy. Głównym źródłem w wodzie pitnej jest wymywanie go z rur wodociągowych wykonanych z PCV, do którego produkcji używa się jako stabilizatora soli metali ciężkich, m.in. kadmu. Jest on również wypłukiwany z rur i innych elementów instalacji wodociągowej, np. z niektórych gatunków mosiądzu, metali lutowniczych, z zanieczyszczonego kadmem cynku (rury ocynkowane). Coraz większe ilości kadmu wypłukują deszcze ze śmietnisk, na których zdeponowane […]

Przeczytaj całość

NIKIEL – „Rakotwórcza woda” B. Montana

NIKIEL Do wód powierzchniowych dostarczany jest ze ściekami, szczególnie z przemysłu metalurgicznego i galwanizerni. Przy podwyższonych stężeniach wywołuje przede wszystkim uszkodzenia wątroby i może wykazywać działanie rakotwórcze. Należy do metali mogących reagować z DNA (kwasem dezoksyrybonukleinowym) – nośnikiem kodu genetycznego i powodować jego uszkodzenie. Wynikać z tego mogą różne zmiany mutagenne. Wykazuje dużą szkodliwość w stosunku do skóry, wywołując specyficzne egzemy, zaczerwienienia i pęcherze. Powoduje choroby: działanie rakotwórcze, zmiany mutagenne: – uszkodzenie DNA, uszkodzenie wątroby, specyficzne uszkodzenia skóry: – egzema, […]

Przeczytaj całość

N-NITROZOAMINY – „Rakotwórcza woda” B. Montana

N-NITROZOAMINY Występują w wodach powierzchniowych, dokąd trafiają ze ściekami przemysłowymi. Są to związki produkowane przez przemysł chemiczny i stosowane jako stabilizatory, plastyfikatory,antyutleniacze,dodatki do smarów i paliwa rakietowego. W wodzie do picia mogą się znajdować w wyniku niedostatecznego oczyszczenia ujmowanej wody powierzchniowej. Badania wykazały, że związki typu dwuetylonitrozoamina, dwupropylonitrozoamina, metylowinylonitrozoamina itp. wywołują zmiany chorobowe wątroby, nerek, żołądka, płuc i zatok nosowych, mogąc doprowadzić do powstania nowotworów. Najgroźniejszym zjawiskiem jest tworzenie się N-nitrozoaminy w przewodzie pokarmowym człowieka jako wynik reakcji azotanów z […]

Przeczytaj całość

PESTYCYDY – ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – „Rakotwórcza woda” – B. Montana

PESTYCYDY – ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Pestycydy dzielą się na kilka grup o specyficznym działaniu, a do najważniejszych z nich zalicza się: • Akarycydy – środki do zwalczania roztoczy, • Algicydy – środki do zwalczania glonów, • Insektycydy – środki owadobójcze, • Herbicydy – środki chwastobójcze, • Fungicydy – środki grzybobójcze, • Moluskocydy – środki ślimakobójcze, • Nematocydy – środki nicieniobójcze, • Rodentycydy – środki gryzoniobójcze. Ogromne rozpowszechnienie w rolnictwie spowodowało ich nagromadzenie w środowisku (w glebie, wodzie, powietrzu), a także […]

Przeczytaj całość

DWUNITROFENOLE / PESTYCYDY / – „Rakotwórcza woda” B. Montana

DWUNITROFENOLE Należą do biocydów o szerokim zakresie działania; są stosowane jako insektycydy, akarycydy (substancje zwalczające roztocza), herbicydy i fungicydy. Są to substancje o bardzo silnym działaniu toksycznym na organizm człowieka. Najbardziej znany w tej grupie związków chemicznych jest DNOC (dwunitroortokrezol potasu). Jest on pierwszym syntetycznym związkiem organicznym o właściwościach owadobójczych, który w Niemczech znalazł się w handlu już w 1892 r. DNOC kumuluje się w organizmie, przy czym jego wydalanie następuje bardzo powoli. Działa na poziomie komórkowym, rozprzęgając (zakłócając) biochemiczne […]

Przeczytaj całość