POLICHLOREK WINYLU (PCV) – „Rakotwórcza woda” B. Montana

POLICHLOREK WINYLU (PCV)

Uzdatniona woda jest rozprowadzana przez sieć wodociągową, której jakość, stan techniczny, występujące awarie, a szczególnie materiały, z których jest zbudowana, dodatkowo mogą zmieniać stopień czystości wody. Spośród różnych zanieczyszczeń jako najbardziej istotne przyjmuje się uwalnianie z tworzyw sztucznych (polimerów) ich substancji wyjściowych – monomerów. W Polsce najczęściej są obecnie używane do budowy instalacji i sieci wodnej rury oraz inne elementy wykonywane z PCV.
Z polichlorku winylu uwalniany jest chlorek winylu, o znanym, silnym działaniu rakotwórczym (haloformy).

Ostatnio coraz częściej stosuje się do transportu wody pitnej plastikowe rury z polichlorku winylu (PCV). Niestety, z rur PCV wydzielają się do wody zawarte w nich toksyczne związki ołowiu oraz rakotwórczy polichlorek winylu.

Choroby:

Silne działanie rakotwórcze!

Urządzenia usuwające polichlorek winylu z wody:

http://www.wodatozdrowie.pl/dobra-oferta/

Posted in INDEKS TOKSYN w wodzie and tagged .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *