HALOFORMY – „Rakotwórcza woda” B. Montana

HALOFORMY

Jest to liczna grupa powstających w wodzie pitnej związków zawierających w swojej budowie chlorowiec (chlor, brom, jod). Tworzą się z substancji organicznych, przede wszystkim ze związków humusowych podczas procesu uzdatniania, w którym zastosowano chlorowanie.
Są to związki o bardzo dużej toksyczności i szerokim wpływie na organizm
człowieka, a większość z nich charakteryzuje się silnym działaniem kancerogennym
i mutagennym.
Ogromnym zagrożeniem jest to, że reakcja tworzenia w wodzie pitnej haloformów przebiega nie tylko w miejscu uzdatniania (tzn. w wodociągu), ale także w sieci rozprowadzającej wodę, przy czym im dalej płynie woda, tym ich stężenie jest wyższe i tym większa różnorodność. Proces tworzenia trwa do momentu wyczerpania jednego ze składników reakcji: chloru lub substancji organicznej. Praktycznie następuje to dopiero po przegotowaniu wody, co powoduje usunięcie chloru, jednego z czynników reakcji, i pozwala na przerwanie narastania stężenia haloformów.
Zapobieganie tworzeniu się i eliminowanie tego typu związków jest sprawą ogromnie trudną, kosztowną i skomplikowaną. Zmiana technologii uzdatniania: zastąpienie chloru przez ozon, dwutlenek chloru lub chloraminę, napowietrzanie wody, stosowanie filtrów węglowych itp. nie dają pełnej gwarancji otrzymania wolnej od haloformów wody.
Jeżeli w uzdatnianej wodzie są obecne bromki i jodki, w trakcie chlorowania tworzą się bromo-
i jodopochodne, co wyjaśnia obecność w wodzie pitnej m.in. bromoformu.
W Polsce po raz pierwszy w 1990 r. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wydało rozporządzenie, w którym normowane są najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie sześciu, stanowiących największe zagrożenie dla zdrowia, haloformów: 1,2-dwuchloroetanu, chloroformu, 1,1-dwuchloroetylenu, czterochlorku węgla, czterochloroetylenu
i trójchloroetylenu.

Wszystkie związki chemiczne zawarte w ściekach komunalnych, przemysłowych oraz rolniczych i wydalane do środowiska naturalnego przedostają się nieuchronnie do wód gruntowych, powierzchniowych oraz głębinowych, a stąd do wód pitnych z kranu i ze studni oraz do wód mineralnych i źródlanych

Interesującą wydaje się historia wykrycia w wodzie i badania toksyczności tej grupy związków. Zaczęło się to w USA w 1959 r., gdzie w Nowym Orleanie stwierdzono bardzo wysoką zachorowalność i śmiertelność na raka pęcherza. Fundacja Ochrony Środowiska USA zainteresowała się sprawą i porównała statystyki dotyczące odsetka zgonów wywołanych przez nowotwory dróg moczowych i przewodu pokarmowego w 64 okręgach stanu Luizjana. Zestawienie wskazywało na wyraźny związek między piciem uzdatnionej wody pochodzącej
z Missisipi a śmiertelnością nowotworową. W 1967 r. zajęto się badaniem czynności rakotwórczej wody pitnej w Nowym Orleanie. Analiza wykazała obecność w niej chloroformu
i ponad 60 innych związków, z których wiele uznanych jest za czynniki rakotwórcze. W 1973 r. wyodrębniono je z wody i przebadano toksyczność na zwierzętach laboratoryjnych.

Wody pitnej z kranu nie wolno dzisiaj oceniać na podstawie jej wyglądu
i smaku, bo zawiera ona setki niewidocznych
i niewyczuwalnych związków chemicznych. Woda może być smaczna
i jednocześnie trująca.

Większość wyizolowanych związków to chloro- i bromopołączenia, powstające w trakcie dezynfekcji wody chlorem. Możliwość wystąpienia toksycznego działania, jak to przedstawia powyższa tabela, zasadniczo dotyczy wszystkich wód pitnych uzdatnianych przy użyciu chloru. Szczegółowe opisy objawów chorobowych zamieszczono pod hasłami: chloroform, czterochlorek węgla, czterochloroetylen i trójchloroetylen.

Na choroby nowotworowe umiera w Polsce wielokrotnie więcej obywateli niż jest rannych w wypadkach samochodowych.
Raport Senatu RP, maj 1997 r.

Powoduje choroby:

działanie rakotwórcze,
nowotwory:
– wątroby,
– nerek,
depresja centralnego układu nerwowego,
pobudzenie centralnego układu nerwowego,
działanie narkotyczne,
zmiany patologiczne wątroby,
zmiany patologiczne nerek,
methemoglobinemia (sinica),
anemia,
nadwrażliwość,
leukopenia,
podrażnienia skóry,
zmiany sercowo-naczyniowe,
działanie mutagenne.

Urządzenia usuwające Haloformy z wody:

http://www.wodatozdrowie.pl/dobra-oferta/

Posted in INDEKS TOKSYN w wodzie and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *