FLUOR, FLUORKI – „Rakotwórcza woda” B. Montana

FLUOR, FLUORKI

Obecnie na podstawie badań prowadzonych nad działaniem fluoru i fluorków na organizm ludzki zdania o ich niezbędności dla człowieka, a z drugiej strony – szkodliwości czy nawet toksyczności, są bardzo podzielone.

Niektórzy autorzy zaliczają fluor do mikroelementów, tzn. pierwiastków śladowych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Inni dowodzą jego szkodliwego działania już
w minimalnych ilościach.

Powszechnie przyjęło się, że fluor obecny w wodzie do picia w stężeniu około 1,0 mg F/l hamuje próchnicę zębów u dzieci i dorosłych, a dopiero w wyższych stężeniach jest toksyczny.

Wody pitne z kranu są obecnie największym źródłem chorób nowotworowych.

Z piśmiennictwa lat 90. XX w. (w naturalnych warunkach człowiek rozwijał się bez fluoru), można wysnuć wniosek, że dla zdrowia i prawidłowego rozwoju fluor nie jest konieczny i nie można zaliczać go do tzw. mikroelementów.

Za dawkę śmiertelną uważa się ilość 1,4-2,3 g fluoru. Objawy zatrucia mogą występować już po kilku miligramach, a więc po ilości, którą możemy wprowadzić do organizmu każdego dnia
z wodą wodociągową poddaną fluorowaniu. Należy dodać do tego jeszcze zawartość fluoruijegozwiązkówwpowietrzuiżywności.Stwierdzonościsłązależnośćmiędzy ilością fluoru we krwi,a jego stężeniem w wodzie pitnej.

Fluor i jego związki działają już na poziomie komórek, wiążąc magnez w nierozpuszczalną sól, co unieczynnia go i eliminuje
z procesów biochemicznych w organizmie. Ponieważ ponad 300 enzymów jest aktywnych dzięki magnezowi, takie zablokowanie go powoduje bardzo poważne konsekwencje. Przede wszystkim zostają zahamowane procesy tworzenia się energii
w komórkach, przez co zmniejsza się ilość energii koniecznej do pracy mięśni, a więc sprawności fizycznej, a także do działania układu nerwowego, co może obniżać sprawność psychiczną. Prócz tego ograniczona jest ilość energii niezbędnej do wzrostu organizmu.

Już w mikroilościach fluor uszkadza chromosomy, a więc zakłóca kod genetyczny. Wiąże się to z jego potwierdzonym mutagennym i kancerogennym działaniem. W dużych dawkach fluor
i jego związki powodują nieżyty żołądka i jelit, ostre zapalenie nerek, oraz różnego stopnia uszkodzenia wątroby i mięśnia sercowego.
Wody pitne z kranu są obecnie największym źródłem chorób nowotworowych.

Chroniczne (długotrwałe) narażenie na wysokie stężenie prowadzi początkowo do cętkowania szkliwa zębów i fluorozy szkieletowej, polegającej na bardzo dużych zmianach kostnych. Może również wystąpić uszkodzenie nerek i rzadziej zmiany w tarczycy. Objawami przewlekłego zatrucia są również: spadek ciężaru ciała, kruchość kości, sztywność stawów, niedokrwistość, osłabienie i ogólny zły stan zdrowia. Część fluoru wydalana jest z moczem, ale większość odkłada się w zębach i kościach, co staje się przyczyną wspomnianej fluorozy szkieletowej.

Jako przykład toksycznego działania można podać Skawinę i jej okolice, gdzie nadmiar fluoru
w środowisku spowodował nieodwracalne, trwałe inwalidztwo u dużej liczby ludności,
a mianowicie: bolesne zesztywnienie kręgosłupa i ograniczenie ruchomości prawie
u całej populacji. U ludzi narażonych na wpływ związków fluoru stwierdzono duszności,dolegliwości ze strony układu ruchowego, objawy wskazujące na uszkodzenie lub podrażnienie układu nerwowego, polegające na nadmiernej pobudliwości i drażliwości, przy ciągłym odczuwaniu zmęczenia, bezsenności, depresji, a także upośledzeniu pamięci.

W wodach powierzchniowych i głębinowych występuje w różnych stężeniach, co uwarunkowane jest budową geologiczną podłoża. W niektórych wodach głębinowych spotyka się znaczne jego ilości (np. Trójmiasto ma ujęcie wody pitnej o wysokiej zawartości fluorków, co wymagało procesów uzdatniania pozwalających na ich usuwanie).

Do wód powierzchniowych fluor i jego związki dostają się także ze ściekami przemysłowymi, np. z zakładów produkujących nawozy fosforowe, z hut aluminium, z fabryk produkujących sprzęt chłodniczy, gdzie najczęściej używanym medium chłodzącym są w dalszym ciągu freony, z przemysłu kosmetycznego i środków ochrony roślin (preparaty grzybobójcze
i impregnacyjne do drewna).

Z uwagi na ogromną toksyczność i szkody wyrządzane w organizmie człowieka należy starać się wyeliminować fluor lub ograniczyć do minimum jego przyjmowanie, co najłatwiej można uczynić w stosunku do wody pitnej.

Powoduje choroby:

kumulacja w kościach i zębach,
blokowanie enzymów, których aktywatorem jest magnez,
hamowanie procesów biochemicznych w organizmie:
– osłabienie sprawności fizycznej,
– osłabienie sprawności psychicznej,
– hamowanie wzrostu organizmu,
działanie mutagenne:
– uszkodzenia chromosomów,
– zakłócenie kodu genetycznego,
działanie kancerogenne,
nieżyty żołądkowo-jelitowe,
ostre zapalenie nerek,
uszkodzenia wątroby,
uszkodzenia mięśnia sercowego,
zatrucia chroniczne:
– cętkowanie szkliwa zębów,
– uszkodzenie nerek,
– zmiany w tarczycy,
fluorozaszkieletowa:
– bolesne sztywnienie kręgosłupa,
– ograniczenie ruchomości,
– kruchość kości,
– sztywność stawów,
duszności,
astma oskrzelowa,
uszkodzenie lub podrażnienie układu nerwowego:
– nadmierna pobudliwość,
– drażliwość,
– ciągłe zmęczenie,
– bezsenność,
– depresja,
– upośledzenie pamięci,
spadek ciężaru ciała,
niedokrwistość – anemia.

Urządzenia usuwające Fluor i fluorki z wody:

http://www.wodatozdrowie.pl/dobra-oferta/

Posted in INDEKS TOKSYN w wodzie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *