ŻELAZO – SZKODLIWOŚĆ NADMIARU MIKROELEMENTÓW „Rakotwórcza woda” B. Montana

ŻELAZO Należy do pierwiastków śladowych. Odgrywa ważną rolę, gdyż wchodzi w skład hemoglobiny, mioglobiny oraz wielu układów enzymatycznych. Bierze również udział w procesach oddychania tkankowego. Żelazo magazynowane jest w wątrobie, śledzionie, szpiku i tkankach. Nadmiar żelaza może być jednak silnie toksyczny, np. dla dorosłego człowieka – dawka trująca to 15 g siarczanu żelaza, a dla dzieci 10 g. Stwierdzono także, że długotrwałe używanie wody zawierającej powyżej 0,6 mg Fe/l wywołuje u ludzi chorobę Kashin-Becka, która charakteryzuje się zmianami kostno-stawowymi i […]

Przeczytaj całość

AZBEST – „Rakotwórcza woda” B. Montana

AZBEST Używany jest jako materiał uszczelniający instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Stosowany jest w postaci tkanin i sznurów nasyconych smarami i grafitem oraz wykorzystywany jest też jako azbesto-cement. Włókna i pyły azbestowe ulegają wypłukaniu i wraz z wodą pitną trafiają do organizmu człowieka. Włókna azbestowe są najbardziej niebezpieczne i szkodliwe dla układu oddechowego, jeżeli dostają się do niego drogą wziewną w postaci pyłu. W latach 60 ubiegłego stulecia położono w Polsce tysiące kilometrów rur cementowo-azbestowych do transportu wody pitnej. Rury te, […]

Przeczytaj całość

ARSEN – „Rakotwórcza woda” B. Montana

ARSEN Zawarty w wodzie pochodzi głównie z zanieczyszczeń przemysłowych; występuje w opadach, co jest związane z wymywaniem go z atmosfery, a także może być wypłukiwany z pokładów geologicznych. Zanieczyszczenia arsenem pochodzą głównie z procesów spalania węgla i wytapiania zawierających go rud. W niektórych rejonach Polski występuje on w stosunkowo dużych ilościach w glebie, skąd dostaje się do wód powierzchniowych i gruntowych. W tych okolicach jego zawartość w wodzie jest podwyższona. Jeśli uwzględnimy to, że arsen występuje również w produktach spożywczych, […]

Przeczytaj całość