TWORZYWA SZTUCZNE – „Rakotwórcza woda” B. Montana

TWORZYWA SZTUCZNE Tworzywa sztuczne to obecnie materiał najczęściej służący do budowy instalacji i sieci wodociągowej (PCV polichlorek winylu). Największe zagrożenie stanowią uwalniające się z tworzyw sztucznych (polimerów) ich substancje wyjściowe – monomery. Należy wymienić tu bardzo silnie rakotwórczy chlorek winylu, formaldehyd, chlorowane dwufenyle, epichlorohydrynę. Wiele innych monomerów, np. octan winylu, odpowiedzialnych jest za dermatozy – schorzenia skóry. Choroby: działanie rakotwórcze, schorzenia skóry – dermatozy. Urządzenia usuwające wszelkie tworzywa sztuczne z wody: http://www.wodatozdrowie.pl/dobra-oferta/

Przeczytaj całość

WWA – WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE – „Rakotwórcza woda” – B. Montana

WWA – WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE Do substancji stanowiących bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia należą wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) o działaniu rakotwórczym. Wśród około 800 dotąd znanych substancji rakotwórczych, WWA stanowią największą grupę – ponad 200 związków. Dotychczas w wodach powierzchniowych wykryto ponad 100 różnych związków należących do WWA. Można przykładowo wymienić: bezo(a)piren, naftalen, antracen, fluoranten, koronen, piren oraz ich pochodne. WWA powstają w procesie niepełnego spalania substancji organicznych, czyli w procesie pirolitycznym, oraz w sposób naturalny w przyrodzie. Na drodze […]

Przeczytaj całość

BENZO(A)PIREN wśród WWA – „Rakotwórcza woda” B. Montana

BENZO(A)PIREN wśród WWA Należy do najgroźniejszych ze względu na jego rozpowszechnienie w środowisku naturalnym i bardzo silną aktywność rakotwórczą. Powszechnie uznawany jest za jeden z najsilniejszych związków kancerogennych. Powstaje tak jak cała grupa WWA w procesach niepełnego spalania substancji organicznych, np. w znacznych ilościach występuje w sadzy węglowej. Szacuje się, że do atmosfery ziemi dostaje się w ciągu roku 5000 ton benzo(a)pirenu. Według innych danych w USA roczna emisja wynosi 1300 ton. Tworzy się również w procesach biochemicznych: w trakcie […]

Przeczytaj całość

CHROM – SZKODLIWOŚĆ NADMIARU MIKROELEMENTÓW „Rakotwórcza woda” B. Montana

CHROM Występuje w wodach powierzchniowych i w wodzie do picia, szczególnie gdy jest ona chlorowana, w dwóch formach chemicznych: jako chrom trójwartościowy i chrom sześciowartościowy. Rozróżnienie to jest konieczne z uwagi na ich zupełnie odmienne działanie na organizm człowieka. Chrom trójwartościowy należy do pierwiastków śladowych i ma istotne biologiczne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pierwiastek ten jest niezbędny w procesie metabolizmu glukozy i tłuszczów oraz wchodzi w skład wielu aminokwasów. Jest aktywatorem niektórych enzymów oraz wzmaga działanie insuliny. Odgrywa pewną […]

Przeczytaj całość

CYNK – SZKODLIWOŚĆ NADMIARU MIKROELEMENTÓW „Rakotwórcza woda” B. Montana

CYNK Należy do tzw. pierwiastków śladowych, niezbędnych do prawidłowego działania organizmu. Wchodzi w skład wielu enzymów lub jest ich aktywatorem. Jego nadmiar działa jednak toksycznie na organizm człowieka. Przede wszystkim wywołuje uszkodzenia wątroby, mięśnia sercowego oraz zaburzenia przewodu pokarmowego. Cynk ulega magazynowaniu w tkance kostnej i włosach, natomiast z innych narządów jest szybko eliminowany. Najszybszy obrót cynkiem (wymiana) zachodzi w wątrobie, trzustce, gruczole krokowym i przysadce mózgowej. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia cynku w wodzie pitnej wpływa ujemnie na właściwości organoleptyczne wody: […]

Przeczytaj całość

JOD – SZKODLIWOŚĆ NADMIARU MIKROELEMENTÓW „Rakotwórcza woda” B. Montana

JOD Należy do pierwiastków śladowych. Wchodzi w skład hormonów tarczycy – jodotyrozyny. Nadmiar jodu w organizmie gromadzi się głównie w tarczycy, co prowadzi do zaburzeń w wydzielaniu tyroksyny i występowania związanych z tym objawów chorobowych. W następstwie wzrostu aktywności tarczycy można niekiedy stwierdzić: wzmożoną akcję serca, podniecenie, poty, drgawki mięśni. Ze względu na jodowanie soli kuchennej na terenach ubogich w jod stany niedoboru tego pierwiastka w zasadzie nie zagrażają

Przeczytaj całość