PIĘCIOCHLOROFENOL (pentachlorofenol) – „Rakotwórcza woda” B. Montana

PIĘCIOCHLOROFENOL (pentachlorofenol) Używany jest do zwalczania owadów oraz jako silny środek grzybobójczy. Należy do substancji bardzo silnie toksycznych. Pięciochlorofenol po wniknięciu do organizmu człowieka działa na poziomie komórki, powodując zakłócenia procesów oddychania komórkowego, czego następstwem są zakłócenia w funkcjonowaniu całego ustroju. Może ulegać kumulacji. Uszkadza wątrobę i nerki, działając na skórę, powoduje reakcje uczuleniowe. Wywołuje choroby: kumulacja w organizmie, zakłócenia biochemicznych procesów oddychania komórkowego i tworzenia energii w komórkach, uszkodzenia wątroby, uszkodzenia nerek, uszkodzenia skóry – reakcje alergiczne. Urządzenia usuwające […]

Przeczytaj całość

POLICHLOREK WINYLU (PCV) – „Rakotwórcza woda” B. Montana

POLICHLOREK WINYLU (PCV) Uzdatniona woda jest rozprowadzana przez sieć wodociągową, której jakość, stan techniczny, występujące awarie, a szczególnie materiały, z których jest zbudowana, dodatkowo mogą zmieniać stopień czystości wody. Spośród różnych zanieczyszczeń jako najbardziej istotne przyjmuje się uwalnianie z tworzyw sztucznych (polimerów) ich substancji wyjściowych – monomerów. W Polsce najczęściej są obecnie używane do budowy instalacji i sieci wodnej rury oraz inne elementy wykonywane z PCV. Z polichlorku winylu uwalniany jest chlorek winylu, o znanym, silnym działaniu rakotwórczym (haloformy). Ostatnio […]

Przeczytaj całość

PRODUKTY DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ – OLEJ – „Rakotwórcza woda” B. Montana

PRODUKTY DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ – OLEJ Produkty destylacji ropy naftowej, tzw. ropopochodne, mogą znaleźć się w wodach powierzchniowych, a nawet głębinowych wskutek nieprzemyślanego działania człowieka. Zdarzają się wycieki mazutu oraz olejów do rzek, uszkadzanie cystern z olejami, płukanie beczek i pojemników itp. Na przykład, w połowie lat 80. XX w. odnotowano bardzo poważne zagrożenie spowodowane przez awarię w byłej Czechosłowacji, gdzie do Odry spłynęło bardzo dużo mazutu oraz olejów. Zaistniała groźba zniszczenia życia biologicznego w rzece, a także wyłączenia wodociągów […]

Przeczytaj całość

RAD – „Rakotwórcza woda” B. Montana

RAD Należy do pierwiastków promieniotwórczych, które są czynnikami kancerogennymi. Produktem rozpadu promieniotwórczego radu jest radon, również działający rakotwórczo. Rad zawarty w wodach, głównie jako rozpuszczalne chlorki i węglany, pochodzi przede wszystkim z przemysłu. Znaczne jego ilości występują także w wodach kopalnianych. Stężenie radu jest związane z ilością pyłów przemysłowych, które wraz z opadami atmosferycznymi trafiają do rzek i jezior. Większość specjalistów z dziedziny nauk o środowisku jest przekonana o tym, że 85% nowotworów u człowieka spowodowanych jest stałym stykaniem się […]

Przeczytaj całość

RTĘĆ – „Rakotwórcza woda” B. Montana

RTĘĆ Naturalnym źródłem rtęci w przyrodzie są niektóre minerały i wybuchy wulkanów; występuje także w węglu i ropie naftowej. Główną jednak przyczyną zanieczyszczenia środowiska, w tym wód powierzchniowych i pitnych, są: przemysł chemiczny i elektrotechniczny, produkcja przyrządów pomiarowych, środków leczniczych i środków ochrony roślin z grupy fungicydów, a także katalizatory. Kolejnym źródłem zanieczyszczeń rtęcią są procesy spalania węgla, olejów pędnych, produkcja cementu oraz ścieki przemysłowe. Większość specjalistów z dziedziny nauk o środowisku jest przekonana o tym, że 85% nowotworów u […]

Przeczytaj całość

TRÓJCHLOROETYLEN – TRI „Rakotwórcza woda” B. Montana

TRÓJCHLOROETYLEN – TRI Wśród związków najczęściej spotykanych w wodach powierzchniowych na ujęciach wód wodociągowych należy wymienić trójchloroetylen – TRI. Wiąże się to z jego ogromną produkcją w przemyśle chemicznym i szerokim rozpowszechnieniem przede wszystkim w pralnictwie, skąd ze ściekami trafia do wód powierzchniowych. Zagrożenie stwarzane przez trójchloroetylen jest powszechne, ponieważ w wodzie pitnej powstaje w trakcie uzdatniania, jeżeli było stosowane chlorowanie. Zaliczany jest do haloformów, związków powstających w wyniku reakcji chloru z substancjami organicznymi (haloformy). Trólchloroetylen (TRI) jest silną trucizną, […]

Przeczytaj całość