N-NITROZOAMINY – „Rakotwórcza woda” B. Montana

N-NITROZOAMINY Występują w wodach powierzchniowych, dokąd trafiają ze ściekami przemysłowymi. Są to związki produkowane przez przemysł chemiczny i stosowane jako stabilizatory, plastyfikatory,antyutleniacze,dodatki do smarów i paliwa rakietowego. W wodzie do picia mogą się znajdować w wyniku niedostatecznego oczyszczenia ujmowanej wody powierzchniowej. Badania wykazały, że związki typu dwuetylonitrozoamina, dwupropylonitrozoamina, metylowinylonitrozoamina itp. wywołują zmiany chorobowe wątroby, nerek, żołądka, płuc i zatok nosowych, mogąc doprowadzić do powstania nowotworów. Najgroźniejszym zjawiskiem jest tworzenie się N-nitrozoaminy w przewodzie pokarmowym człowieka jako wynik reakcji azotanów z […]

Przeczytaj całość

OŁÓW – „Rakotwórcza woda” B. Montana

OŁÓW Należy do metali ciężkich najczęściej spotykanych w wodzie, co w dużym stopniu wiąże się m.in. z jego występowaniem w minerałach i podłożu naturalnym. Może się także dostawać do wód ze ściekami przemysłowymi, z opadami atmosferycznymi wypłukującymi pyły i dymy przemysłowe z powietrza, szczególnie w okolicach hut metali (rejon Legnicy i Głogowa). Należy także zwrócić uwagę na wzrost zanieczyszczenia spowodowany silnym rozwojem motoryzacji. W tym przypadku źródłem ołowiu jest etylizowana benzyna (czteroetylek ołowiu), a skażeniu ulegają zarówno wody powierzchniowe, jak […]

Przeczytaj całość

PESTYCYDY – ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – „Rakotwórcza woda” – B. Montana

PESTYCYDY – ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Pestycydy dzielą się na kilka grup o specyficznym działaniu, a do najważniejszych z nich zalicza się: • Akarycydy – środki do zwalczania roztoczy, • Algicydy – środki do zwalczania glonów, • Insektycydy – środki owadobójcze, • Herbicydy – środki chwastobójcze, • Fungicydy – środki grzybobójcze, • Moluskocydy – środki ślimakobójcze, • Nematocydy – środki nicieniobójcze, • Rodentycydy – środki gryzoniobójcze. Ogromne rozpowszechnienie w rolnictwie spowodowało ich nagromadzenie w środowisku (w glebie, wodzie, powietrzu), a także […]

Przeczytaj całość

ALDRYNA I DIELDRYNA /PESTYCYDY/ – „Rakotwórcza woda” B. Montana

ALDRYNA I DIELDRYNA – PESTYCYDY Obydwa preparaty należą do insektycydów. Pod względem budowy chemicznej należą do chlorowanych węglowodorów cyklicznych. Podobnie jak DDT, należą do związków kumulujących się w środowisku i odpornych na rozkład oraz biodegradację. Charakteryzują się dużą toksycznością, zdolnością do odkładania się w organizmie człowieka, co może być przyczyną chronicznego zatrucia. Działają przede wszystkim pobudzająco na układ nerwowy, powodując pobudliwość odruchową, drgawki, bradykardię i obniżenie ciśnienia. Łatwo przenikają przez skórę, uszkadzając ją. Powoduje choroby: kumulacja w organizmie, pobudzenie układu […]

Przeczytaj całość

DDT oraz jego analogi DDD i DDE /PESTYCYDY/ – „Rakotwórcza woda” B. Montana

DDT oraz jego analogi DDD i DDE – PESTYCYDY DDT (dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan) należy do grupy węglowodorów chlorowanych. W świecie powszechnie stosowany od czasów II wojny (lata 40. XX w.) do zwalczania owadów. Wycofano go z wykazu pestycydów dozwolonych do użytku i zaprzestano produkcji w 1971 r. w USA i Europie Zachodniej, a w Polsce w 1974 r., z powodu jego toksycznego działania na człowieka i szkodliwości dla środowiska. Należy zaznaczyć, że dzięki wprowadzeniu pestycydów z długim okresem zanikania, przede wszystkim dzięki […]

Przeczytaj całość

DWUNITROFENOLE / PESTYCYDY / – „Rakotwórcza woda” B. Montana

DWUNITROFENOLE Należą do biocydów o szerokim zakresie działania; są stosowane jako insektycydy, akarycydy (substancje zwalczające roztocza), herbicydy i fungicydy. Są to substancje o bardzo silnym działaniu toksycznym na organizm człowieka. Najbardziej znany w tej grupie związków chemicznych jest DNOC (dwunitroortokrezol potasu). Jest on pierwszym syntetycznym związkiem organicznym o właściwościach owadobójczych, który w Niemczech znalazł się w handlu już w 1892 r. DNOC kumuluje się w organizmie, przy czym jego wydalanie następuje bardzo powoli. Działa na poziomie komórkowym, rozprzęgając (zakłócając) biochemiczne […]

Przeczytaj całość