AZBEST – „Rakotwórcza woda” B. Montana

AZBEST

Używany jest jako materiał uszczelniający instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Stosowany jest w postaci tkanin
i sznurów nasyconych smarami i grafitem oraz wykorzystywany jest też jako azbesto-cement.
Włókna i pyły azbestowe ulegają wypłukaniu i wraz z wodą pitną trafiają do organizmu człowieka. Włókna azbestowe są najbardziej niebezpieczne i szkodliwe dla układu oddechowego, jeżeli dostają się do niego drogą wziewną w postaci pyłu.
W latach 60 ubiegłego stulecia położono w Polsce tysiące kilometrów rur cementowo-azbestowych do transportu wody pitnej. Rury te, o których wiemy jak groźne są dla zdrowia ludzi, do tej pory funkcjonują w wielu miejscach kraju.
Wprowadzenie azbestu wraz z wodą pitną nie pozostaje obojętne dla organizmu człowieka. Azbest należy do bardzo silnych czynników rakotwórczych.

Posted in INDEKS TOKSYN w wodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *