ARSEN – „Rakotwórcza woda” B. Montana

ARSEN

Zawarty w wodzie pochodzi głównie z zanieczyszczeń przemysłowych; występuje
w opadach, co jest związane z wymywaniem go z atmosfery, a także może być wypłukiwany z pokładów geologicznych.
Zanieczyszczenia arsenem pochodzą głównie z procesów spalania węgla i wytapiania zawierających go rud. W niektórych rejonach Polski występuje on w stosunkowo dużych ilościach w glebie, skąd dostaje się do wód powierzchniowych i gruntowych.
W tych okolicach jego zawartość w wodzie jest podwyższona. Jeśli uwzględnimy to, że arsen występuje również w produktach spożywczych, może dojść do zagrożenia zdrowia. Wiadomo, że arsen i jego związki wykazują bardzo silne działanie toksyczne oraz zdolność do kumulowania się w organizmie (w kościach, włosach i wątrobie). Z tego powodu niepożądany jest w wodach powierzchniowych przeznaczonych do picia.
Jego toksyczność zależy od drogi wniknięcia do organizmu, zawartości w wodzie pitnej lub pożywieniu innych pierwiastków, które mogą potęgować lub osłabiać jego działanie, a także od wieku i płci.
Arsen działa szkodliwie na niektóre enzymy, co prowadzi do zaburzenia funkcjonowania komórki. Ostre zatrucia arsenem uszkadzają centralny układ nerwowy, układ pokarmowy, oddechowy i skórę.

W Polsce umiera na raka 2 razy więcej ludzi niż średnio na świecie.

Chroniczne zatrucie objawia się ogólnym osłabieniem mięśniowym, utratą apetytu, nudnościami, zapaleniem błon śluzowych oczu, nosa i gardła, zmianami chorobowymi skóry, prowadzącymi do zapalenia, zaburzenia pigmentacji i jej rakowacenia. Mogą powstawać guzy złośliwe różnych narządów. Długotrwałe narażenie na arsen prowadzi również do trwałych uszkodzeń centralnego układu nerwowego, zaburzeń nerwowych
i zapalenia nerek.
Obliczenia oparte na danych epidemiologicznych wskazują, że przekroczenie zawartości arsenu w wodzie do picia o 50% stężenia dopuszczalnego może wywołać raka wątroby, płuc, nerek i pęcherza moczowego u 13 osób na 1000.
Picie przez dłuższy okres wody zawierającej cztery razy więcej arsenu niż dopuszcza norma powoduje ryzyko zachorowania na raka skóry u 5 na 100 osób.

Posted in INDEKS TOKSYN w wodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *